ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
LINE ID: @getedu
ทุนจีน ให้เปล่า ควรมี HSK 4 หรือพื้นฐานภาษาจีน แต่ถ้าไม่มีก็สมัครได้ แต่อาจต้องเรียนปรับภาษาจีน 1 ปี. เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม พัฒนาความรู้ด้านภาษาจีน.ความเข้าใจในวิถีชีวิตของชนชาวจีนในปัจจุบัน. เสริมประสบการณ์ และมีประโยชน์ในความก้าวหน้าของนักศึกษาในระยะยาวต่อไป.
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub