ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
“บริษัทไฮเอ็ดดูเคชั่นจำกัด ผู้นำทางด้านศึกษาต่อต่างประเทศ” ให้บริการแนะแนวเรียนต่ออังกฤษ เรียนต่ออเมริกา เรียนต่อแคนาดา เรียนต่อออสเตรเลีย เรียนต่อนิวซีแลนด์ เรียนต่อสวิสเซอร์แลนด์ และเรียนต่อสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศมากมายครอบคลุมทุกสาขาวิชา และโรงเรียนสอนภาษาที่มีคุณภาพมากกว่า 400 แห่ง บริการที่น้องๆจะได้รับ เริ่มตั้งแต่การแนะนำเลือกสถานที่เรียนให้ตรงตามความต้องการ ดำเนินการสมัครเรียน บริการยื่นขอวีซ่าให้ทุกขั้นตอน บริการจัดหาที่พัก และจัดเจ้าหน้าที่รับส่งสนามบิน จองตั๋วราคานักเรียน เตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง และดูแลนักเรียนตลอดจนจบหลักสูตร ซึ่งบริการทั้งหมดนี้ไม่คิดค่าบริการใดๆทั้งสิ้น “บริษัท ไฮเอ็ดดูเคชั่น จำกัด” (Hi-ED) ก่อตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษามากว่า 20 ปี และทีมงานที่สำเร็จการศึกษาและใช้ชีวิตในต่างประเทศ อีกทั้งมีประสบการณ์ด้านแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศมายาวนานจนได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองจากรุ่นสู่รุ่น จากประสบการณ์ดังกล่าว จึงมีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นอย่างมาก นโยบายของบริษัทไฮเอ็ดดูเคชั่น (Hi-ED) ก่อตั้งเพื่อช่วยเหลือนักเรียนไทยที่ต้องการไปศึกษาต่อยังต่างประเทศ เราให้ข้อมูลที่เป็นกลาง ให้คำปรึกษา และวางแผนการศึกษาที่ถูกต้อง ชัดเจน ให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างสถาบันการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ “บริษัท ไฮเอ็ดดูเคชั่น จำกัด” (Hi-ED) ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นตัวแทนจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศมากมาย ซึ่ง ก.พ. ให้การรับรองทั้งใน อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อเมริกา แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub