ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน
LINE ID: @nppchinesehome
ในปัจจุบันการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญมากจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ในทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนและทุกวัย เพราะ ในทุกวันนี้รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสาร หรือการศึกษาข้อมูลต่างๆ แม้กระทั่งการประกอบอาชีพบางครั้งอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้ภาษาต่างประเทศ หรืออาจเป็นโอกาสที่สำคัญทำให้เรามีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาต่างประเทศในการดำเนินชีวิตได้ เพราะฉะนั้นแทนที่เราจะหันหลังให้กับการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ถึงเวลาแล้วที่เราจะพร้อมเผชิญหน้าและสนุกไปกับมัน ให้การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ภาษา ไปพร้อมๆ กับการดำเนินชีวิตในทุกๆวัน เด็กและเยาวชนไทย ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่เคร่งเครียด ที่กดดัน บางครั้งถือว่าเป็นภาระที่จำต้องปฏิบัติ เป็นเหตุที่ทำให้นักเรียนไทยส่วนหนึ่ง ลึกๆมีอคติต่อการเรียนภาษา หรือ มีวิธีการเรียนภาษาแบบเดิมๆ ติดตัวมาเช่น การเน้นหลักทางภาษามากจนเกินไป จนคิดว่าการเรียนภาษาคือการทำข้อสอบ จริงๆแล้วทุกส่วนมีความสำคัญ แต่ควรทำให้เกิดความสมดุล จะให้เห็นภาพชัดเจนดังนี้ การเรียนภาษา แบ่งออกเป็น 2 ฝั่ง คือ 1.ทักษะการฟัง การพูด (การปฏิบัติ) 2.ทักษาะการอ่าน การเขียน (หลักทางภาษา) โดยในปัจจุบัน เราเน้นการเรียนภาษาในฝั่งของ การอ่าน การเขียน (หลักทางภาษา) มากจนเกินไป โดยให้สังเกตุว่า พอเราถึงเวลาที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจริงๆ เราจะรู้สึกไม่เป็นธรรมชาติ กลัวผิด ไม่มีความมั่นใจ ทั้งนี้เป็นเพราะเราขาดทักษะการฟัง การพูด (การปฏิบัติ) ในทักษะนี้ ทำให้เรามีความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นซึ่งความมั่นใจในการใช้ภาษานี้ อาจจะเกิดขึ้นจากสิ่งที่เรียกว่า.... แรงบันดาลใจ Inspiration is the Key “แรงบันดาลใจ คือ กุญแจสำคัญ” เกิดจาก ความเพียรพยายามในการที่อยากจะเรียนรู้ การลองผิด ลองถูก หรือ การค้นคว้าหาความรู้ โดยสมัครใจไม่มีใครมาบังคับ เป็นการเรียนรู้เพื่อสนองความอยากรู้ อยากปฏิบัติ จะก่อเกิดสิ่งที่ เรียกว่า ความรักในการเรียนรู้ ประกอบกับ จิตใจจะมีความมุ่งมั่น กระทำให้สำเร็จ มีวิสัยทัศน์(Vision) ใคร่อยากจะทำสิ่งแปลกๆใหม่ๆทางการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะ การเรียนรู้ที่แท้จริงคือการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเอง Study Chinese Abroad เรียนภาษาจีนในต่างประเทศดีอย่างไร? เป็นการจัดการสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเรียนภาษาจีน ประกอบกับ การได้ไปเปิดโลกกว้างเห็นอะไรใหม่ๆ วัฒนธรรมใหม่ การเรียนรู้ใหม่ สังคมใหม่ และที่สำคัญจะทำให้ผู้เรียนมีแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ภาษาจีนมากยิ่งขึ้น เพราะ การได้เห็นของจริง ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ชีวิตหรือการใช้ภาษาจีน ในชีวิตประจำวันจริงๆ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี โอกาสหนึ่ง ที่เข้ามาในชีวิตอีกด้วย....สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ การได้เห็น ได้สัมผัส การเรียนและการใช้ชีวิตในต่างประเทศ ว่ามีความเป็นอยู่อย่างไร มีอุปสรรคและโอกาสอย่างไร เพื่อเป็นการมองให้ลึก นึกให้ไกล เปิดใจให้กว้าง ว่าการเรียนในต่างประเทศเหมาะกับการเรียนในขั้นที่สูงขึ้นและควรเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่เหมาะสมกับตนเองในอนาคตอย่างไร?
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมแนะแนวศึกษาต่อจีน แนะแนวการเรียนต่อประเทศจีน เรียนที่ประเทศจีน เรียนภาษาจีน ทุนเรียนต่อจีน เรียนจีนติดต่อไหนดี เรียนต่อจีนบริษัทไหนดี เอเย่นเรียนต่อจีน อยากเรียนต่อจีน ไปเรียนภาษาที่จีนเมืองไหนดี เรียนภาษาที่จีน เรียนต่อจีน สนใจโฆษณาเว็บไซต์ www.เรียนต่อจีน.net ติดต่อ Line: @guruonlineclub